2006. gada sākumā, Vīriešu veselības institūts, dr.Artūrs Vāveres vadībā, organizēja bijušajās PSRS republikās aptauju, lai noskaidrotu kāds ir vidējais dzimumlocekļa izmērs. Šis ir lielākais pētījums par dzimumlocekļa izmēriem bijušajās PSRS republikās. Aptaujāto skaits – kopā aizpildītās anketas: 7405. Par nederīgām tika uzskatītas anketas, kurās tika uzrādīti neadekvāti dzimumlocekļa izmērs – ļoti mazi vai pārspīlēti lieli izmēri, kā arī atlasītas anketas, kuras tika aizpildītas no vienādām IP adresēm. Par derīgām tika atdzītas un analizētas 6463 aizpildītās anketas.

Aptaujā tika iesaistīti vīrieši no visām bijušajām PSRS republikām(15 valstis), lielākā atsaucība bija no Krievijas Federācijā un Ukrainas (45%). Skaitliski mazāk vīriešu atbildēja no Igaunijas un Moldovas, kas ir skaidrojams ar kopējo iedzīvotāju skaitu valstīs – jo lielāks iedzīvotāju skaits valstī, jo vairāk cilvēku iesaistās aptaujā.

Aptaujas rezultātā noskaidrots, ka vidējais vīriešu dzimumlocekļa izmērs bijušajās PSRS valstīs ir 16,2 ± 0,5 cm, bet aplūkojot atsevišķas valstis – vērojamas izmēru atšķirība.

Krievijas Federācijā un Ukrainā dzīvojošo vīriešu vidējais dzimumlocekļa izmērs ir 15,8 cm, kas ir nedaudz mazāks salīdzinot ar kopējo vidējo dzimumlocekļa izmēru bijušajās PSRS valstīs, bet toties Gruzijā, vīriešu vidējais dzimumlocekļa izmērs jūtami pārsniedz kopējos rādītājus un tur vidējais dzimumlocekļa izmēri ir 17,6 cm. Jāatzīmē, ka arī citi dzimumlocekļa palielināšanas speciālisti ir uzsvēruši, ka šī reģiona vīriešiem ir vieni no lielākajiem dzimumlocekļiem.

Analizējot Baltijas valstu (Igaunija, Latvija, Lietuva) vīriešu dzimumlocekļa izmērus, tie atbilsts pētījumā iegūtajiem vidējiem rādītājiem un sastāda 16,0-16,3 cm.

Pētījums parāda, ka vīriešu dzimumlocekļu izmēri mainās no ģeogrāfiskā izvietojama. Ja vidējo izmēru atšķirības lielākajā daļā bijušo PSRS valstu ir minimāls (Baltijas valstis, Krievijas Federācija, Baltkrivija, Ukraina) un svārstās vērojamas pāris milimetru robežās, tad Kaukāza reģions ir uzskatāms par lūzuma punktu.

Kaukāza reģionā dzīvojošo vīriešu dzimumlocekļu vidējie izmēri ir ievērojami lielāki nekā citās valstīs (Gruzija – 17,6 cm). Ģeogrāfiski, vīriešu dzimumlocekļa izmēri pakāpeniski samazinās virzienā no Kaukāza uz ziemeļiem, bet ievērojama samazinās virzienā uz dienvidiem un austrumiem (Kazahstāna, Uzbekistāna, Kirgistāna, Ķīna utt). Mazākie dzimumlocekļa izmēri no bijušajām PSRS valstīm ir Turkmenistānā dzīvojošajiem vīriešiem (vidējais garums 14,6 cm).

Kā uzsver Dr.Artūrs Vāvere, kurš pazīstams kā dzimumlocekļa palielināšanas speciālists, šie rādītāji ir likumsakarīgi, jo dzimumlocekļa izmērus populācijā nosaka ģenētiskie faktori, kurus laika gaitā ietekmē klimatiskie apstākļi un uztura tradīcijas. Tautām, kuras dzīvo siltās klimata zonās un uzturā lieto asus un pietiekošā daudzumā gaļas ēdienus, dzimumlocekļu izmēri ir lielāki nekā tādas pašas klimatiskās zonas veģetāriešiem. Reģionos ar aukstāku klimatu – vīriešu dzimumlocekļu izmēri ir ievērojami mazāki. Ar šo faktu, dr. Artūrs Vāvere, arī izskaidro, kāpēc tādās valstīs kā Ukraina, Baltkrievija, Baltijas valstis un arī Krievijas Federācijā, kur klimatiskie apstākļi un uzturs ir ļoti līdzīgi, vidējie dzimumlocekļa izmēri ir praktiski vienādi vai atšķiras nelielā amplitūdā.