Vēlos iztaisnot dzimumlocekli izmantojot masāžas, vai tas ir iespējams?


Dzimumlocekļa izliekumu ir iespējams iztaisnot dabīgā veidā, bet tas prasīs laiku un pacietību. Lai iztaisnotu līku dzimumlocekli, to nāksies palielināt arī garumā. Atšķirībā no ķirurģiskām metodēm, kuru rezultātā tiek panākts, ka dzimumloceklis iztaisnojas, bet kļūst īsāks, ar manuālām metodēm iegūst pretējo rezultātu - iztaisno un pagarina dzimumlocekli. Taisnojot izliektu dzimumlocekli tiek paraleli veikta arī dzimumlocekļa pagarināšana.

Ātrāka rezultāta iegūšanai tiek rekomendēts izmanto arī palīgierīces - ekstenderus, jo kompleksi darbojoties ir vieglāk iztaisnot dzimumlocekli!

sākums

Uz Augšu