1. Lietošanas noteikumi nosaka palielinasana.com interneta lapā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

2. palielinasana.com administrācijai ir tiesības izdarīt grozijumus lapas lietošanas noteikumos. palielinasana.com lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot šos lietošanas noteikumus.

3. Interneta mājas lapā palielinasana.com ir pieejama bezmaksas un maksas informācija par vīriešu dzimumlocekļa palielināšanas iespējām izmantojot dažādas metodes. 

4. Par palielinasana.com lietotāju var kļūt jebkurš, kurš sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, interesējas vai vēlas palielināt sava dzimumlocekļa izmērus, vai veikt dzimumlocekļa izliekuma korekciju.

5. Pirms dzimumlocekļa palielināšanas programmas vai dzimumlocekļa izliekuma korekcijas uzsākšanas, lietotājs ir iepazinies un ir informēts par kontrindikācijām, kuru dēļ nevar veikt maksas programmā aprakstītās manipulācijas - lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras var rasties palielinasana.com aprakstīto manipulāciju rezultātā.

6. palielinasana.com lietotāja personas dati kā vārds, uzvārds, telefona numurs, elektroniskās pastkastītes adrese un citi personas dati, ja tādi tiek sniegti, bez lietotāja piekrišanas netiek izpausti trešajām personām, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja tos pieprasa LR izziņas iestādes.

7. Publiskojot datus (fotogrāfijas, komentarus un tml.) interneta mājas lapā palielinasana.com lietotājs piešķir tiesības administrācijai tos izmantot. Interneta mājas lapas administrācija patur tiesības modificēt, pārpublicēt, publicēt un prezentēt šos datus, ievērojot "Fizisko personu datu aizsardzības likumu".

8. Izmantojot palielinasana.com lietotājs piekrīt, ka pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir, un lietotājam nav iebildumu pret tā kvalitāti; palielinasana.com neuzņemas atbildību par traucējumiem interneta mājas lapas piekļuvei; palielinasana.com administrācija neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, izdevumiem vai kaitējumu, kas radušies lietotājam vai trešajām personām lietojot palielinasana.com.

9. palielinasana.com neuzņemas atbildību par veselības problēmām, kas rodas lietotājam neievērojot vai nepareizi izpildot aprakstītās manipulācijas.

10. palielinasana.com ievietotās informācijas kopēšana, pārpublicēšana vai izplatīšana ir stingri aizliegta. Autortiesību pārkāpuma gadījumā, lietotājs piekrīt atlīdzināt kaitējumu 5000 EUR apjomā, bet pārkāpjot autortiesības (tekstu, attēlu, video materiālu kopēšanu, pārpublicēšanu, izplatīšana neatkarīgi no tā apjoma) attiecībā uz maksas programmām, lietotājs piekrīt atlīdzināt kaitējumu 10000 EUR apjomā. 

11. Izmantojot palielinasana.com, lietotājs apliecina, ka ir sapratis šos noteikumus un apņemas tos ievērot, un regulāri sekot to izmaiņām.

"dr. Artūra Vāveres ārsta prakse" IK
Reģ. Nr.: 40002177891
tel.: +371 27252525
Uz Augšu